Τσίπρας: Πόλος σταθερότητας Ελλάδα και Βουλγαρία

Η συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για συνέχιση και εμβάθυνση των συνεργασιών σε πολλαπλά επίπεδα αποτυπώνεται στην Κοινή Διακήρυξη που υπέγραψαν οι δύο κυβερνητικές αντιπροσωπείες κατά τη λήξη του Γ’ Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στη Σόφια.

Στο κείμενο της Κοινής Διακήρυξης επισημαίνονται και επαναβεβαιώνονται μεταξύ άλλων οι «εξαιρετικές σχέσεις» και οι ισχυροί δεσμοί φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, η στρατηγική εταιρική σχέση τους σε διμερή βάση, εντός της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, και στο πλαίσιο άλλων περιφερειακών και διεθνών οργανισμών. Τονίζονται και υπενθυμίζονται η σημασία των γνήσιων σχέσεων καλής γειτονίας και της ουσιαστικής περιφερειακής συνεργασίας, ως βάση για τη διαρκή σταθερότητα και ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο εποικοδομητικός ρόλος τους στη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο και αναγνωρίζεται ο ρόλος των σχημάτων τριμερούς συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Επαναδιατυπώνεται η πεποίθησή τους ότι η ΕΕ συνεχίζει να διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στη διατήρηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ευρώπη καθώς και στις χώρες που φιλοδοξούν να γίνουν μέλη της ΕΕ.

Κατόπιν αυτών, η κυβερνητική αντιπροσωπεία της Ελλάδας, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και η κυβερνητική αντιπροσωπεία της Βουλγαρίας, με επικεφαλής τον Μπόικο Μπορίσοφ, συμφώνησαν:

-Να συνεχίσουν να εμβαθύνουν τη στρατηγική εταιρική τους σχέση μέσω τακτικού και εντατικού πολιτικού διαλόγου, συντονισμένων προσπαθειών και κοινών πρωτοβουλιών σε διμερή, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, καθώς και στο πλαίσιο των σχετικών διεθνών φόρουμ, προκειμένου να εδραιώσουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή και πέραν αυτής.

-Να επαναλάβουν ότι η αλληλεγγύη πρέπει να παραμείνει ο ακρογωνιαίος λίθος του ευρωπαϊκού εγχειρήματος υπό το φως των τελευταίων προκλήσεων για το μέλλον της Ε.Ε. και υπό αυτή την προοπτική να υπογραμμίσουν τη σημασία του συντονισμού των εθνικών θέσεων, με στόχο την οικονομική σύγκληση, την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δημοκρατικής λογοδοσίας για την ενδυνάμωση της εσωτερικής συνοχής και ενότητας της Ε.Ε..

-Να εμβαθύνουν περαιτέρω τη συνεργασία σε τομεακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του κατασκευαστικού, ενεργειακού, οικονομικού, εμπορικού και μεταφορικού τομέα, καθώς και στο επίπεδο του σχετικού τεχνικού διαλόγου.

-Να τονίσουν τη σταθερή, κοινή δέσμευση ότι θα εγγυηθούν αποτελεσματικά, και μέσω κοινών προγραμμάτων, την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών και προσώπων ανάμεσα στις δύο χώρες, σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς της ενιαίας αγοράς της Ε.Ε..

-Να χαιρετίσουν την ουσιαστική πρόοδο που έχει επιτευχθεί, ως αποτέλεσμα των κοινών προσπαθειών στην πραγματοποίηση του εγχειρήματος διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας μέσω αγωγού φυσικού αερίου. Δεσμεύονται δε για εντατικοποίηση της συνεργασίας για την υλοποίηση του κάθετου διαδρόμου αερίου, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές, τόσο μέσω διασυνδετήριων αγωγών όσο και μέσω τερματικών σταθμών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Liquefied Natural Gas-LNG) και άλλων χώρων αποθήκευσης. Επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να επιταχύνουν την υλοποίηση της δεύτερης ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών. Τονίζουν τη βούλησή τους για την προώθηση βιώσιμων πηγών ενέργειας σε ανταγωνιστικές τιμές, στη βάση της στρατηγικής της Ε.Ε. για την ενέργεια, μέσω υλοποίησης έργων κοινού ενδιαφέροντος (Projects of European Common Interest – PCI’s), εδραιώνοντας την λειτουργική υποδομή ως πρόκριμα για μια αποδοτική αγορά ενέργειας και βελτιώνοντας την ενεργειακή ασφάλεια καθώς και τη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών στην περιοχή μας.

-Να επιβεβαιώσουν ότι η σύγχρονη και συνδεδεμένη υποδομή είναι ουσιώδης για την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνδεσιμότητας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών Βαλκανίων, και να υπογραμμίσουν υπό αυτή την έννοια τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξής της στο πλαίσιο των TEN-T Corridors. Ιδιαίτερη έμφαση, επίσης, θα δοθεί στην πολυτροπική σύνδεση Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο/Svilengrad-Burgas.

-Να χαιρετίσουν τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη δημιουργία αυτού του πλαισίου που θα διευκολύνει και θα επιταχύνει τη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των σιδηροδρόμων και θα ρυθμίσει τη διασυνοριακή κυκλοφορία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας με την υιοθέτηση της σχετικής Συμφωνίας.

-Να συνεργαστούν στενά για την υλοποίηση του Μεταφορικού και Διαμετακομιστικού Διαδρόμου Περσικού Κόλπου – Μαύρης Θάλασσας, εκφράζοντας τη βούληση για ανάπτυξη και βελτίωση των δυνατοτήτων, διευκόλυνση της μεταφοράς και διαμετακόμισης προϊόντων στην περιοχή, σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες.

-Να υπογραμμίσουν τη σημασία της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 Cooperation Programme), προσβλέποντας στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαμεσολαβήσεων, περιλαμβανομένης της υλοποίησης σχεδίων.

-Να επαναλάβουν τη σημασία της Κοινής Διακήρυξης για κατανόηση και συνεργασία στον τομέα της χρήσης των υδάτινων πόρων των αντίστοιχων κοινών περιοχών ποταμών μεταξύ της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, που υιοθετήθηκε στη Σόφια στις 27 Ιουλίου 2010. Η κοινή μας βούληση με καλή πίστη είναι η περαιτέρω προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας για τη διαχείριση των υδάτων, επί τη βάσει των σχετικών διμερών συμφωνιών, άλλων σχετικών Συνθηκών και των Οδηγιών της Ε.Ε., ιδιαιτέρως των 2000/60/ΕΚ και 2007/60/ΕΚ και επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε με εναρμονισμένο τρόπο για την αντιμετώπιση ζητημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτων σε διασυνοριακούς ποταμούς και τα αντίστοιχα εδάφη τους, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι των ως άνω Οδηγιών, π.χ. καλό επίπεδο νερού και μειωμένος κίνδυνος δυσμενών επιπτώσεων των πλημμυρών. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μεταξύ των δύο χωρών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η σχετική πληροφορία πρόβλεψης μεταφέρεται εγκαίρως στις αντίστοιχες τοπικές και εθνικές αρχές για την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

-Να διευρύνουν περαιτέρω και να προωθήσουν τη συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης, περιλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων επί προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος, όπως η περιβαλλοντική προστασία, οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας και η κλιματική αλλαγή.

-Να προωθήσουν τη συνεργασία στο πλαίσιο της Ε.Ε. στον τομέα των γεωργικών προϊόντων με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη και Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, ειδικά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τις Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών.

-Να χαιρετίσουν και να ενθαρρύνουν περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΝΟΙ) και του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), με στόχο την εξασφάλιση των συμφερόντων των πολιτών μας.

-Να συνεργαστούν στενά για την αντιμετώπιση των πολλαπλών και περίπλοκων προκλήσεων που θέτουν οι μικτές μεταναστευτικές ροές σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και να συμβάλουν από κοινού στη δημιουργία μίας πραγματικά ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στηριζόμενοι στις βασικές αρχές της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής της επιβάρυνσης μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε.

-Να επιμείνουν ότι η ταχεία προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον χώρο Σένγκεν θα συμβάλει σημαντικά στην εσωτερική ασφάλεια της Ε.Ε.

-Να υπενθυμίσουν τις θετικές και εποικοδομητικές προσπάθειες και τη συμβολή της Ελλάδας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υποδοχή και η στέγαση των προσφύγων στη χώρα, ιδιαίτερα στην τρέχουσα συγκυρία της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης, καθώς και τις συνεχείς προσπάθειες της Βουλγαρίας για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.

-Να εκφράσουν την αποφασιστικότητα για ενίσχυση της συνεργασίας, προκειμένου να εξουδετερωθεί αποτελεσματικά η άνοδος της τρομοκρατίας, της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού που συνιστούν σοβαρές παγκόσμιες απειλές, καθώς και σε σχέση με την εμπορία ανθρώπων (trafficking), το λαθρεμπόριο φορητών όπλων και το κυβερνοέγκλημα.

-Να τονίσουν τη σημασία της Πρωτοβουλίας των Δυτικών Βαλκανίων ενάντια στην τρομοκρατία ως εργαλείου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην περιοχή μας.

-Να επιβεβαιώσουν τη δέσμευση για τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των πολυάριθμων πρωτοβουλιών και διαδικασιών για την προώθηση της χωρίς αποκλεισμούς περιφερειακής συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

-Να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία και το συντονισμό στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράλληλα με τη διμερή αμυντική συνεργασία, μέσω τακτικών διαβουλεύσεων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων και η συλλογή και ο διαμοιρασμός των δυνατοτήτων.

-Να υπενθυμίσουν ότι η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων έχει αναγνωριστεί ως στρατηγικής σημασίας για την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ.

-Να επιβεβαιώσουν την ετοιμότητα, ως κράτη-μέλη, να συνεχίσουν να στηρίζουν την ευρωπαϊκή και ευρω-ατλαντική προοπτική όλων των χωρών που συμμετέχουν στη διαδικασία διεύρυνσης της Ε.Ε. και στη Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (SAP), καθώς και των χωρών που φιλοδοξούν να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπό την προϋπόθεση της βούλησης του λαού τους και της πλήρους συμμόρφωσης τους με όλα τα κριτήρια ένταξης και τους όρους που έχουν τεθεί από τους δύο αντίστοιχους οργανισμούς.

-Να επαναλάβουν, από αυτή την άποψη, ότι η μη αναστρεψιμότητα της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στα Δυτικά Βαλκάνια εξαρτάται από το κράτος δικαίου, τις δημοκρατικές αξίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα, την συμπερίληψη της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων στις σχέσεις καλής γειτονίας και την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η σταθερότητα όσο και η δημοκρατία στην περιοχή.

-Να τονίσουν ότι η ταχύτητα της διαδικασίας προσχώρησης εξαρτάται εξ’ ολοκλήρου από την αρχή των «ιδίων προσόντων» και ότι οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχιστούν και να εφαρμοστούν μέσω ενός ώριμου και χωρίς αποκλεισμούς δημοκρατικού διαλόγου ολόκληρης της κοινωνίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί τόσο η σταθερότητα όσο και η δημοκρατία, αντί να πρέπει να γίνεται επιλογή ενός εξ’ αυτών.

-Να υπογραμμίσουν, υπό αυτήν την άποψη, τη συνεχιζόμενη συνάφεια και σημασία της εφαρμογής της Ατζέντας της Θεσσαλονίκης, όπως διαμορφώθηκε μετά από μία σειρά Ευρωπαϊκών Συμβουλίων και Συμπερασμάτων του Συμβουλίου που ακολούθησαν.

-Να εκφράσουν την επιθυμία για στενότερη διμερή συνεργασία κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 για την προώθηση της διαδικασίας διεύρυνσης και της ευρωπαϊκής προοπτικής της περιοχής.

-Να σημειώσουν με ανησυχία τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή και να ενθαρρύνουν τους ηγέτες να επιδείξουν πραγματική δέσμευση στις αξίες και τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό των συμφερόντων όλων των πολιτών.

-Να καταγγείλουν την εθνικιστική ρητορική και τις μη δημοκρατικές πρακτικές και να υπενθυμίσουν ότι όλα τα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν δεσμευθεί να ακολουθήσουν άνευ μεταστροφής την οδό της Ευρωπαϊκής Ενσωμάτωσης σεβόμενα τις αξίες και αρχές της Ε.Ε. και εγκαταλείποντας αρνητικές νοοτροπίες και διαθέσεις του παρελθόντος,

Υπογραμμίζεται, τέλος ότι η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Βουλγαρίας παραμένουν πλήρως δεσμευμένες να εμβαθύνουν περαιτέρω τη στρατηγική σχέση τους και να εργαστούν στενά με στόχο την πλήρη πραγμάτωση των δυνατοτήτων της, προς όφελος των δύο λαών, της ευρύτερης περιοχής και της ενότητας της Ευρώπης.

Με τη σημερινή σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας, δημιουργείται η δυνατότητα για ένα νέο σημαντικό ξεκίνημα σε μια πολύ στενή και εποικοδομητική σχέση ανάμεσα σε δύο πολύ σημαντικές χώρες της βαλκανικής χερσονήσου, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του ΑΣΣ.

Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Βούλγαρος ομόλογός του Μπόικο Μπορίσοφ σημείωσαν τον ρόλο των δύο κρατών ως πυλώνες σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, ιδιαίτερα σε μια περίοδο ευρύτερα αποσταθεροποίησης της γειτονιάς και τόνισαν τη συμφωνία τους στην εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών εντός της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση αυτού του ρόλου, αλλά και για την εμπέδωση της ασφάλειας, της σταθερότητας, της ειρήνης και της ανάπτυξης της περιοχής, και της ευημερίας των λαών τους.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι δύο λαοί, με πολύ βαθιές ρίζες παράλληλης πορείας, κάποιες φορές και διαφορών, έχουν τη σοφία να τις ξεπεράσουν και να σφυρηλατήσουν σχέση πολύ εποικοδομητική, αμοιβαία επωφελή για τους δυο λαούς και την περιοχή μας, που βρίσκεται σχεδόν πάντα σε εντάσεις αλλά που ιδίως στις μέρες μας είναι μια περιοχή ιδιαίτερα αποσταθεροποιημένη. Τόνισε ότι Ελλάδα και Βουλγαρία μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο εποικοδομητικής σχέσης συνεργασίας για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, δυο χωρών που βρίσκονται στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ.

«Βλέποντας τις τελευταίες εξελίξεις στη γειτονιά μας διαπιστώνει κανείς ότι η ανάγκη συνεργασίας είναι πιο επιτακτική από ποτέ», είπε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι στη γειτονιά μας, στην Ευρώπη και παγκοσμίως υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, και ότι βιώνουμε στην ευρύτερη περιοχή, και οι δύο χώρες, τρεις παράλληλες κρίσεις, την οικονομική, την προσφυγική, και την κρίση ασφάλειας στην Ευρώπη «που ευτυχώς οι χώρες μας ως πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας είναι έξω από αυτή την κρίση». Υπογράμμισε ότι «η συνεργασία μας θα βοηθήσει για να παραμείνουμε έξω από αυτή την κρίση».Τόνισε ότι οι εξελίξεις στην Τουρκία και η ανάγκη να επιταχύνουμε τον βηματισμό μας σε μια κατεύθυνση μιας Ευρώπης καλύτερης, κοινωνικής και δημοκρατικής, επιτάσσουν τη στενότερη δυνατή συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες».

«Μπορούμε να κάνουμε πολλά μαζί μέσα στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ με μια ευέλικτη πολιτική προς όφελος των δυο κρατών»,είπε ο κ. Μπορίσοφ, τονίζοντας ότι οι σχέσεις των δύο χωρών και των δύο κυβερνήσεων, χαρακτηρίζονται από προσωπική σχέση και κατανόηση. Σημείωσε ότι στις συνθήκες και περιόδους κρίσης πάντα ήμασταν ο ένας στο πλευρό του άλλου, γιατί η περιοχή μας χρειάζεται σταθερότητα και πως παρότι οι δύο κυβερνήσεις προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές οικογένειες, είναι σύμφωνοι στα ζητήματα κρίσιμης σημασίας.
Ο Αλέξης Τσίπρας ευχαρίστησε τη Βουλγαρία που έμεινε στο πλευρό της Ελλάδας και στην προσφυγική και την οικονομική κρίση, και απηύθυνε ανοικτή πρόσκληση στον Μπόικο Μπορίσοφ να επισκεφτεί την Αθήνα, τη Θεσσαλόνικη, την Αλεξανδρούπολη, ώστε να διαπιστώσουν βήμα-βήμα την πρόοδο των πρωτοβουλιών τους. Είπε ακόμη ότι θα βρίσκονται σε ανοικτή επικοινωνία.

Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν – Κομβικό σημείο η ενεργειακή συνεργασία

Στο πλαίσιο της συνεργασίας που ήδη εξειδικεύεται, οι δύο κυβερνητικές αντιπροσωπείες υπέγραψαν σειρά συμφωνιών: Κοινή Διακήρυξη της Τρίτης Συνόδου ΑΣΣ Ελλάδας-Βουλγαρίας, Κοινή Διακήρυξη για ενεργειακή συνεργασία, Εκτελεστικό Πρόγραμμα μορφωτικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας για την περίοδο 2016-2018 (Παιδεία-Επιστήμη- Πολιτισμός), Κοινό Πρόγραμμα Δράσης στον τομέα του Τουρισμού για την περίοδο 2016-2018.

Οι δύο πρωθυπουργοί επικέντρωσαν στη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας. Ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι η ενεργειακή συνεργασία αναδεικνύεται πλέον ως το κομβικό πεδίο των σχέσεων μας, για να σημειώσει πως η κατασκευή του διασυνδετηρίου αγωγού φυσικού αερίου IGB ως τμήματος του κάθετου διαδρόμου αποτελεί έργο προτεραιότητας που θα ενισχύσει τη θέση των δύο χωρών στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής με πολλαπλά οφέλη.
Υποδομές και διαχείριση των φραγμάτων στο επίκεντρο

Ενδεικτικό της εξειδίκευσης των συμφωνιών και της συνεργασίας των δύο χωρών, αλλά και της σημασίας που αποδίδεται σε συγκεκριμένους τομείς, είναι και το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν Τσίπρας-Μπορίσοφ, εκλήθησαν ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστος Σπίρτζης και ο Βούλγαρος ομόλογός του, προκειμένου να συζητηθούν αναλυτικότερα ζητήματα και να υπάρξει στενότερη συνεργασία σε σειρά θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, σημαντικότερο εκ των οποίων είναι το πώς θα επεκταθεί η σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη-Μπουργκάς.

Επίσης, η ελληνική πλευρά αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της διαχείρισης των φραγμάτων που βρίσκονται στο βουλγαρικό έδαφος, ώστε να αποφεύγονται οι πλημμύρες στον Έβρο κατά τους χειμερινούς μήνες. Με βάση τις αναφορές που έκανε ο κ. Μπορίσοφ στις δηλώσεις του επί του θέματος φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά της Βουλγαρίας για επίλυση. Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας είπε ότι σχετικά με τα υδατοφράγματα συμφώνησαν να πράξουν έτσι ώστε να λειτουργούν ομαλά τα συστήματά συναγερμού και το φθινόπωρο η Βουλγαρία να γεμίσει τις τεχνητές λίμνες της μόνο κατά 80%. Είπε ακόμη ότι τον Σεπτέμβριο θα οργανώσουν οι δύο πλευρές συναντήσεις με τους αγρότες και τα συνδικάτα για να μην υπάρχουν προβλήματα στα σύνορα.
 Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

«Η Βουλγαρία είναι ένας στρατηγικός σύμμαχος», τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην έναρξη της Ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας, ενώ ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ σημείωσε εισαγωγικά ότι η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού είναι πάρα πολύ θετική.

Ο κ. Τσίπρας επισήμανε ότι η ελληνική πλευρά ετοίμαζε αυτό το ταξίδι καιρό με τον Έλληνα ΥΠΕΞ Νίκο Κοτζιά, «ακριβώς γιατί στη δική μας θεώρηση για την εξωτερική πολιτική, μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που θέλουμε να έχει η Ελλάδα, η Βουλγαρία είναι ένας στρατηγικός σύμμαχος». Υπογράμμισε ότι «θεωρούμε ότι Ελλάδα και Βουλγαρία μπορούν να αποτελέσουν ένα πόλο σταθερότητας σε μια δύσκολη περιοχή, σε μια ευρύτερη αποσταθεροποιημένη περιοχή, και ταυτόχρονα να συμπαρασύρουν σε μια προοπτική σταθερότητας και δημιουργικής συνεργασίας και ευρύτερες δυνάμεις στην περιοχή των Βαλκανίων αλλά και στην ΕΕ».

Τόνισε ότι «αυτή η στρατηγική συνεργασία για εμάς μπορεί να αποτελέσει ένα πρότυπο για το πώς δύο χώρες, δύο λαοί, με πολύ μακρά παράδοση σχέσεων, όχι πάντοτε θετικών, αλλά παρόλα αυτά στη σύγχρονη περίοδο εποικοδομητικών σχέσεων, μπορούν όχι μόνο να ξεπερνούν παλαιότερες αντιθέσεις αλλά και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις μια πολύ εποικοδομητικής συνεργασίας αμοιβαία επωφελούς για τους δυο λαούς αλλά και για την ευρύτερη περιοχή».

Ανέφερε ότι στη συνάντηση τετ α τετ που είχαν με τον κ. Μπορίσοφ είχαν την ευκαιρία να κουβεντιάσουν κρίσιμα ζητήματα για την περιοχή, μετά τις ανησυχητικές εξελίξεις στην Τουρκία, ζητήματα που έχουν να κάνουν τόσο με την ανάγκη η συνεργασία τους να δώσει μήνυμα φιλίας και εποικοδομητικής συνεργασίας για να ξεπεραστούν οι όποιες εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Συζήτησαν και για την προσφυγική κρίση και την ανάγκη Ελλάδα και Βουλγαρία να παίξουν έναν εποικοδομητικό ρόλο εντός ΕΕ ώστε να διατηρηθεί η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, και να παραμείνουν σταθερές και χαμηλές οι ροές προσφύγων, να υπάρξει και η αναγκαία πίεση προς τις χώρες της ΕΕ για να συνεχιστεί η μετεγκατάσταση.

Είπε ακόμη ότι μίλησαν για την ανάγκη για εποικοδομητικά πρότζεκτ σε οικονομία, ενέργεια, μεταφορές, εμπόριο, τουρισμό, για τα οποία αναφέρθηκε εκτενώς στις δηλώσεις του, και ειδικά για τη σιδηροδρομική σύνδεση ανάμεσα στα εμπορικά λιμάνια Μπουργκάς και Αλεξανδρούπολη, ένωση των δυο θαλασσών Μεσογείου-Μαύρης Θάλασσας, σύνδεση του ΤΑΡ με Βουλγαρία μέσω του IGB, η κατασκευή του σταθμού αναδιανομής LNG στην Αλεξανδρούπολη, επέκταση συναλλαγών για αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, αύξηση τουριστικών ροών, όπου φέτος εκτιμάται ότι θα έρθουν άνω του ενός εκατομμυρίου τουρίστες από τη Βουλγαρία στην Ελλαδα, με αντίστοιχα αύξηση Ελλήνων στη Βουλγαρία, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην εισήγηση του ο κ. Μπορίσοφ χαρακτήρισε πάρα πολύ θετική την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα και μίλησε για τη σταθερή συνεργασία που μπορούν να έχουν Ελλάδα και Βουλγαρία, όπως η Γαλλία με τη Γερμανία. Επισήμανε τη σταθερή αλληλοϋποστήριξη σε όλα τα επίπεδα και πως είναι κρίσιμο σε μια αποσταθεροποιημένη ευρύτερη περιοχή να διαφυλαχθεί η φιλία και η συνεννόηση. «Να παράξουμε περισσότερη ειρήνη και περισσότερη φιλία στα Βαλκάνια», τόνισε.

“Επιτακτική η συνεργασία σε περιόδους αστάθειας”, τόνισε ο Αλ. Τσίπρας στη συνάντηση με τον Ρ. Πλεβνελίεφ

Με τη διμερή συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Ρόζεν Πλεβνελίεφ, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στη Σόφια.

Υποδεχόμενος τον κ. Τσίπρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Πλεβνέλιεφ μίλησε με θερμά λόγια για τη φιλία, τη συνεργασία και την αγάπη ανάμεσα στους δύο λαούς και σημείωσε τη στρατηγικής σημασίας συνεργασία των δύο χωρών, για την Ευρώπη, σε μεταναστευτικό-προσφυγικό, ενέργεια, μεταφορές-υποδομές, τουρισμό και άλλους τομείς. Αναφέρθηκε στους αγωγούς TAP και IGB, αλλά και στο ρεκόρ επισκέψεων τουριστών από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Επίσες, έκανε λόγο για την ανάγκη κοινών ενεργειών σε διπλωματικό μέτωπο και για υπεύθυνες αποφάσεις, όχι μόνο για τις δύο χώρες, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Ο κ. Πλεβνέλιεφ εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη βοήθεια της Ελλάδας στην ένταξη της Βουλγαρίας σε ΝΑΤΟ και ΕΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Βούλγαρος Πρόεδρος ήρθε για τη συνάντηση στη Σόφια από τη Χαλκιδική, όπου κάνει διακοπές κάθε καλοκαίρι.

Ο κ. Τσίπρας ευχαρίστησε για τη φιλοξενία τον κ. Πλεβνελίεφ και τόνισε ότι είναι πραγματικός φίλος της Ελλάδας, που έχει όραμά του τη στενότερη συνεργασία των δύο χωρών. Επιπλέον, επεσήμανε ότι οι δύο χώρες διατηρούν καλές σχέσεις από την περίοδο που ανήκαν σε διαφορετικά μπλοκ και σημείωσε ότι είναι επικτακτική η συνεργασία σε περιόδους αστάθειας. Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για μία συμμαχία απέναντι σε τρίτες χώρες, αλλά για μία στρατηγική συμμαχία για τους λαούς και την περιοχή μας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ρoή Ειδήσεων
Σχετικά άρθρα
Pet Shop Θεσσαλονίκη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ BLOGVIEW

Μενού