ΕΕ: Συμφωνία για το εμπόριο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Σε συμφωνία σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας για το εμπόριο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ETS), για την περίοδο μετά το 2020 κατέληξαν σήμερα οι υπουργοί περιβάλλοντος της ΕΕ.

Η αναθεώρηση θα συμβάλει στον στόχο της ΕΕ, για μείωση των εκπομπών τουλάχιστον κατά 40% μέχρι το 2030, όπως δεσμεύθηκε στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή.

Ειδικότερα, στην βάση της πρότασης της Επιτροπής από τον Ιούλιο του 2015, τα κράτη – μέλη της ΕΕ κατά το σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος συμφώνησαν σε ένα σύνολο κανόνων προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής επαρκής προστασία έναντι της διαρροής άνθρακα μετά το 2020. Υποστήριξαν, επίσης, μέτρα για την ενίσχυση του Αποθεματικού Σταθερότητας της Αγοράς (ΜSR), με στόχο την πιο γρήγορη μείωση της τρέχουσας υπερπροσφοράς δικαιωμάτων εκπομπών στην αγορά άνθρακα. Η σημερινή συμφωνία έρχεται μετά από σχεδόν δύο χρόνια συζητήσεων στους κόλπους του Συμβουλίου και ανοίγει το δρόμο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

“Αναγνωρίζουμε την πρόοδο που έχει συντελεσθεί για την αναθεώρηση του ΕΤS”, δήλωσε σχετικά ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος, στην αρχή της συνεδρίασης του Συμβουλίου, προσθέτοντας ότι “διαπραγματευόμαστε, ώστε να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων, η οποία πρέπει να επιτύχει για το μέλλον του πλανήτη και την ανάπτυξη των επόμενων γενεών”.

Ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε επίσης ότι, είναι επιβεβλημένες κάποιες προσαρμογές, προκειμένου η πρόταση Οδηγίας για την Αναθεώρηση του ETS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχει την απαιτούμενη ισορροπία.

“Ο στόχος που μας ενώνει και αποτελεί βασική μας προτεραιότητα είναι η αποτελεσματική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Προτείνουμε να θέσουμε όλες τις δυνάμεις μας για την επίτευξη αυτού του στόχου”, είπε ο Σωκράτης Φάμελλος και σημείωσε ότι για τα κράτη μέλη που είναι σε οικονομικά δυσκολότερη θέση, η επίτευξη των ποσοτικών στόχων, που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ, για τους τομείς εντός του ETS, πρέπει να γίνει με το μικρότερο δυνατό κοινωνικό κόστος. Για παράδειγμα, ανέφερε ότι “πρέπει να αποφύγουμε την υπερβολική αύξηση της τιμής του άνθρακα με διοικητικά μέτρα, η οποία ενδέχεται με τη σειρά της να αυξήσει υπέρμετρα το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με σαφείς κοινωνικές επιπτώσεις, όπως είναι η περιορισμένη πρόσβαση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην ενέργεια”.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στο διπλασιασμό του Αποθεματικού Σταθερότητας της Αγοράς (ΜSR) που τροποποιεί το πλαίσιο της συμφωνίας του Οκτωβρίου 2014, σημείωσε ότι μπορεί να εξισορροπηθεί από την αύξηση της βοήθειας προς τα κράτη μέλη, είτε με ενίσχυση των υφιστάμενων εργαλείων εκσυγχρονισμού, είτε με τη δημιουργία του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition Fund)”.

Πρόσθεσε, δε, πως η συμπερίληψη της Ελλάδας στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού, με ταυτόχρονη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υπολοίπων κρατών μελών είναι αναγκαία, ακόμα και αν χρειάζεται κάποιο εργαλείο ισοδύναμου αποτελέσματος. “Γνωρίζοντας ότι η χώρα μας είναι εδώ και χρόνια σε πρόγραμμα με χρηματοδότηση από τον ΕSM (European Stability Mechanism) και την ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) είναι πολιτικά και δημοσιονομικά λανθασμένο να αποκλείεται η Ελλάδα από τη συμμετοχή της στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού”.

“Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης μαζί με ένα ενισχυμένο Ταμείο Εκσυγχρονισμού είναι χρήσιμα εργαλεία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση της οικονομίας της χώρας μας, με πυλώνες την οικονομία χαμηλού άνθρακα και την κυκλική οικονομία”, κατέληξε ο Σωκράτης Φάμελλος.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

16 − six =