Η "Θερμοκήπια Θράκης" απορροφά την "Έλαστρον Αγροτική"

Εγκρίθηκε και υπεγράφη από την «Θερμοκήπια Θράκης Α. Ε.» -κατά 100% θυγατρική της “Πλαστικά Θράκης”- σχέδιο Σύμβασης Συγχωνεύσεως δια απορροφήσεως από την τελευταία της Ανώνυμης Εταιρείας «Έλαστρον Αγροτική Εμπορική Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία».

Ως ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31η Δεκεμβρίου 2016.

Η ως άνω συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση της λήψεως των κατά το νόμο οριζομένων αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα των συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς και των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών.

 

 

 

Pet Shop Θεσσαλονίκη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ BLOGVIEW

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

No results found

Μενού