124 πτυχιούχους για διοικητικές θέσεις προσλαμβάνει η ΕΕ (Όλη η προκήρυξη)

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού διοργανώνει γενικό διαγωνισμό με εξετάσεις για την πρόσληψη 124 διοικητικών υπαλλήλων για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαδικασία επιλογής είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, καθώς υπάρχουν μόνο 124 θέσεις στον κατάλογο των επιτυχόντων και ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2015 υπέβαλαν αίτηση περισσότεροι από 31.000 υποψήφιοι, αλλά λιγότεροι από το 5% κλήθηκαν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 3 Μαίου 2017 και δικαίωμα υποβολής έχουν όλοι οι υπήκοοι των μελών-χωρών της Ε.Ε..

Κατά κανόνα, οι διοικητικοί υπάλληλοι έχουν ως καθήκον την υποβοήθηση όσων ασχολούνται με τη λήψη αποφάσεων κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του οργάνου ή οργανισμού στον οποίο ανήκουν.

Ο βαθμός AD 5 είναι ο εισαγωγικός βαθμός με τον οποίο ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους ως διοικητικοί υπάλληλοι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με μισθό 4.384 ευρώ και 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Οι επιτυχόντες θα εργάζονται κυρίως στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο.Όσοι προσληφθούν στον βαθμό αυτό μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα αναλάβουν, στο πλαίσιο ομάδας, ένα από τα 3 βασικά είδη καθηκόντων στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.:

-διαμόρφωση πολιτικών,
-παραγωγή έργου,
-διαχείριση πόρων.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση). Επιπλέον θα πρέπει να να έχουν πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές , τουλάχιστον τριών ετών πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο (πρέπει να έχει χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2017)

Η αίτηση υποψηφιότητας αποτελείται από δύο τμήματα και συγκεκριμένα:

Το πρώτο τμήμα πρέπει να συμπληρωθεί μέχρι την προθεσμία εγγραφή, δηλαδή μέχρι τις 4 Μαίου. Κατά τη συμπλήρωση αυτού του πρώτου τμήματος της αίτησης υποψηφιότητας επιβεβαιώνεται το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό. Λίγο μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, θα ανακοινωθούν οι 5 γλώσσες για την εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία και το κέντρο αξιολόγησης.

Η πρόσκληση θα προβλέπει υποχρεωτική προθεσμία για τη συμπλήρωση αυτού του τμήματος. Εδώ θα κληθείτε να παράσχετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικές με τον παρόντα διαγωνισμό (για παράδειγμα διπλώματα ή επαγγελματική πείρα). Θα πρέπει επίσης να επιλέξετε τη γλώσσα 1 και τη γλώσσα 2 από τις γλώσσες που έχετε ήδη δηλώσει στο πρώτο τμήμα της αίτησης υποψηφιότητας.

Το δεύτερο τμήμα περιλαμβάνει δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (MCQ) με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εφόσον το δεύτερο τμήμα συμπληρωθεί εμπρόθεσμα τότε ο ενδιαφερόμενος θα κληθεί να συμμετάσχει σε μια σειρά δοκιμασιών με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή σε ένα από τα διαπιστευμένα κέντρα της EPSO.

Όλη η προκήρυξη

 

 

 

 

 

Pet Shop Θεσσαλονίκη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ BLOGVIEW

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

No results found

No results found

Μενού