Εθνική Ασφαλιστική: Κέρδη προ φόρων 57,7 εκατ. ευρώ το 2016

Τα κέρδη προ φόρων Εθνικής Ασφαλιστικής ανήλθαν στα €57,7 εκατ. ενώ η συνολική παραγωγή διαμορφώθηκε σε €577,7 εκατ..

Η εταιρεία αύξησε τα τεχνικά αποθέματα επάρκειας του Κλάδου Ζωής κατά €45,4 εκ. για το 2016.

Ο Κλάδος Ατομικών Ζωής παρουσίασε αύξηση ύψους 36,25% καταγράφοντας παραγωγή 96,96 εκ., ενώ ο Κλάδος Ομαδικών Ζωής παρουσίασε αύξηση ύψους 2,6%,  καταγράφοντας παραγωγή 18,05 εκ.. Το Α’ τρίμηνο του 2017 έκλεισε με τους Κλάδους Αυτοκινήτου, Πυρός και τους Λοιπούς Γενικούς Κλάδους με παραγωγικά αποτελέσματα που άγγιξαν τα 15,02 εκ., 15,13 εκ. και 5,39 εκ. αντίστοιχα.

 

 

 

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

2 × four =