Συνάντηση CFA με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Στo πλαίσιo της συνεχούς συνεργασίας της Ελληνικής Ένωσης CFA με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του Προέδρου της Ένωσης κ. Λουκά Δέδε, CFA και μελών του ΔΣ της, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Χαράλαμπο Γκότση και στελέχη αυτής.

Στη συνάντηση εξετάστηκαν θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής που ενδιαφέρουν τα Μέλη της Ένωσης, η δυνατότητα διεύρυνσης της συνεργασίας μεταξύ των δυο μερών με τη διοργάνωση από κοινού δράσεων σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκαν:

α) η δυνατότητα αναγνώρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της επιτυχούς εξέτασης στο επίπεδο CFA Level I του CFA Program, ως επαρκούς κριτηρίου για την αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων παροχής επενδυτικών πληροφοριών και συμβουλών, στα πλαίσια της MiFID II (άρθρο 25) και σε συνδυασμό με τα λοιπά κριτήρια που θέτει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αναγνώριση πιστοποιήσεων τρίτων φορέων. Υποβλήθηκε σχετική αίτηση και τέθηκε στην κρίση της Επιτροπής συνοδευτικό υλικό, το οποίο αφορά έρευνα που διεξήγαγε το CFA Institute, από τα αποτελέσματα της οποίας αναδεικνύεται η συνάφεια του προγράμματος σπουδών του CFA Level I με τα ελάχιστα προαπαιτούμενα της ESMA για τα προσόντα που θα πρέπει να έχουν οι πάροχοι πληροφοριών και συμβουλών για σκοπούς MiFID II.

β) η αίτηση της Ένωσης για την αναγνώριση ως ισότιμου με ορισμένες πιστοποιήσεις που χορηγεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, του πιστοποιητικού “Investment Foundations Certificate” του CFA Institute, σε συνδυασμό με τα λοιπά κριτήρια που θέτει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αναγνώριση πιστοποιήσεων τρίτων φορέων.

γ) η δυνατότητα διεύρυνσης της συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ένωσης CFA και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για σκοπούς εκπαιδευτικούς, παροχής τεχνικής υποστήριξης, ανταλλαγής πληροφοριών, συμμετοχής της Ένωσης σε διαβουλεύσεις, συνέδρια καθώς και για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.

δ) η πρωτοβουλία της Ελληνικής Ένωσης CFA για τη μετάφραση στα ελληνικά του Asset Manager Code (AMC) του CFA Institute και των Global Investment Performance Standards (GIPS). Έγινε ανταλλαγή απόψεων για τον τρόπο που μπορεί να επικοινωνηθεί στην ελληνική επενδυτική κοινότητα η χρησιμότητα της εθελοντικής συμμόρφωσης των εταιρειών επενδύσεων και διαχείρισης κεφαλαίων με τα ανωτέρω πρότυπα, τα οποία αποτελούν βέλτιστες πρακτικές στον χώρο των επενδύσεων και αφορούν αντίστοιχα την προστασία των επενδυτών και τη μέτρηση της απόδοσης των κεφαλαίων υπό διαχείριση.

Pet Shop Θεσσαλονίκη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ BLOGVIEW

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μενού