ΕΛΣΤΑΤ: 2.437 αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα

ΕΛΣΤΑΤ
Velonastongiaka

Συνολικά 2.437 αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2015, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει στατιστικά στοιχεία για τη διάρθρωση Συνδεόμενων Επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την αλλοδαπή.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας για το έτος 2015 προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων ανήλθε στα 31,7 δισ. ευρώ. Η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ανήλθαν στα 17,4 και 6, 5 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις των προαναφερθέντων τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων, δαπάνησαν 26,2 δισ. ευρώ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητας τους, κατά το έτος 2015, εκ των οποίων 15,4 δισ. ευρώ αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών, με σκοπό τη μεταπώληση τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, δηλαδή χωρίς επεξεργασία.

Κατά το έτος 2015, ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις ήταν 123,7 χιλιάδες άτομα και το κόστος απασχόλησης ανήλθε στα 4,0 δισ. ευρώ. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά ύψους 1,0 δισ. ευρώ.

Από τα στοιχεία της έρευνας παρατηρείται ότι οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν άνω του 50% συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο από την αλλοδαπή, σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα, στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών), κατά το έτος 2015, αντιστοιχούν στο:
0,3% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων,
13,4% του συνολικού κύκλου εργασιών,
12,5% της συνολικής αξίας παραγωγής,
13,7% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας,
13,6% των συνολικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών,
15,6% του συνόλου των αγορών αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται με σκοπό την μεταπώληση στην κατάσταση που παρελήφθησαν,
15,1% του συνολικού κόστους προσωπικού,
11,7% του συνόλου των ακαθάριστων επενδύσεων σε υλικά αγαθά,
5,7% του συνόλου των απασχολούμενων,
των εν λόγω τομέων οικονομικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, από τις 2.437 συνδεόμενες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από θεσμικές μονάδες που εδρεύουν στην Αλλοδαπή, κατά το έτος 2015, οι 2.011 επιχειρήσεις ελέγχονταν από θεσμικές μονάδες που εδρεύουν σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (82,5%) και 426 επιχειρήσεις ελέγχονταν από θεσμικές μονάδες, οι οποίες εδρεύουν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (17,5%).

Οι πέντε κυριότερες χώρες, στις οποίες εδρεύουν οι τελικές ελέγχουσες θεσμικές μονάδες είναι η Κύπρος με ποσοστό 38,5% (938 επιχειρήσεις), η Ολλανδία με ποσοστό 7,3% (179 επιχειρήσεις), η Γερμανία με ποσοστό 7,2% (176 επιχειρήσεις), το Ηνωμένο Βασίλειο με ποσοστό 6,9% (167 επιχειρήσεις) και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με ποσοστό 5,4% (131 επιχειρήσεις).

Από τα στοιχεία της έρευνας παρατηρείται ότι οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, που είχαν τελική θεσμική ελέγχουσα μονάδα με έδρα την Κύπρο, αποτελούν το 38,5% του συνόλου των συνδεόμενων αλλοδαπών επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών 2,5 δισ. ευρώ, ήτοι 7,8% του συνολικού κύκλου εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, και 16.653 απασχολουμένους, ήτοι 13,5% των συνολικά απασχολουμένων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις.

Αντίθετα, οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, που είχαν τελική ελέγχουσα θεσμική μονάδα με έδρα τη δεύτερη κατά σειρά ταξινόμησης χώρα, δηλαδή την Ολλανδία, αποτελούν το 7,3% του συνόλου των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, με κύκλο εργασιών 4,8 δισ. ευρώ, ήτοι 15,2% του συνολικού κύκλου εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, και 14.666 απασχολουμένους, ήτοι 11,9% των συνολικά απασχολούμενων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις.

Κατά το έτος 2015 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 2.437 αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών). Ο τομέας που παρουσίασε το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το εμπόριο με 837 επιχειρήσεις, ήτοι 34,3% του συνόλου των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων. Στον κλάδο διαχείρισης ακίνητης περιουσίας δραστηριοποιήθηκαν 313 επιχειρήσεις, ήτοι 12,8%, και στον κλάδο των επαγγελματικών επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων δραστηριοποιήθηκαν 270 επιχειρήσεις, ήτοι 11,1%.

Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών που κατέγραψαν οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις το 2015, ο τομέας του εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με 18,2 δισ. ευρώ, ήτοι 57,3%. Ακολουθούν ο τομέας της μεταποίησης και ο τομέας της πληροφόρησης και επικοινωνίας, με 6,7 δισ. ευρώ (21,1%) και 2,3 δισ. ευρώ ( 7,3%), αντίστοιχα.

Ο τομέας του εμπορίου εμφάνισε τη μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, 2,5 δισ. ευρώ, και ακολουθεί ο τομέας της μεταποίησης με 1,7 δισ. ευρώ, ήτοι 38,1% και 26,5% του συνόλου της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, αντίστοιχα.

Αναφορικά με τον αριθμό των απασχολουμένων, ο τομέας του εμπορίου κατείχε την πρώτη θέση με 52.865 απασχολούμενους, ήτοι 42,7% επί του συνόλου των απασχολουμένων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, και ακολουθεί ο τομέας της μεταποίησης με 24.276 άτομα, ήτοι 19,6%.

Το κόστος προσωπικού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα του εμπορίου ανήλθε στα 1,7 δισ. ευρώ, ήτοι 42,5% των συνολικών δαπανών προσωπικού των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, ενώ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν στην μεταποίηση δαπάνησαν 0,94 δισ. ευρώ, ποσοστό 23,2%.

Ρoή Ειδήσεων
Σχετικά άρθρα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ BLOGVIEW

Pet Shop Θεσσαλονίκη
Μενού