2η στην ΕΕ η Ελλάδα στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από τις εταιρείες

Αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών κάνουν οι επιχειρήσεις αρχικών σταδίων στην Ελλάδα. Σχεδόν δύο στους πέντε επιχειρηματίες αρχικών σταδίων στη χώρα μας (το 19,5%), δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν εντελώς νέες τεχνολογίες κατά την παραγωγική διαδικασία ή κατά την παροχή υπηρεσιών.

Η επίδοση αυτή είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη και συγκεκριμένα, η δεύτερη καλύτερη μετά από τη Γερμανία. Η συγκεκριμένη εξέλιξη σαφώς και αξιολογείται ιδιαίτερα θετικά για το επιχειρείν, καθώς ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των νέων εγχειρημάτων αποτελεί τη βάση για μια βιώσιμη και με προοπτικές ανάπτυξης επιχειρηματικότητα.

Στο μεταξύ, το 56% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων στη χώρα μας, δηλώνει ότι αξιοποιεί, ήδη, γνωστές τεχνολογίες/διεργασίες για την παραγωγή προϊόντων και την παροχή των υπηρεσιών τους, από 60,1% το 2015. Το γεγονός ότι παραμένει υψηλό το ποσοστό των ήδη γνωστών τεχνολογιών, αν και μειώνεται, μπορεί να συνδεθεί με παράγοντες που έχουν να κάνουν με την κρίση, καθώς – κατά κανόνα – οι εντελώς νέες τεχνολογίες είναι και ακριβότερες.

Την παραπάνω εικόνα περιγράφει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) στην ετήσια έκθεση για την Επιχειρηματικότητα 2016-2017. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται κάθε χρόνο από το 2003 και εντάσσεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΙΟΒΕ στο παγκόσμιο ερευνητικό πρόγραμμα Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Σύμφωνα με τα ευρήματά της, τρεις στους πέντε επιχειρηματίες στην Ελλάδα δηλώνουν ότι κανένας (δυνητικός) πελάτης δεν θα θεωρήσει τα προϊόντα/υπηρεσίες τους νέα και πρωτοποριακά, ενώ και ένα 15,6% δηλώνει ότι όλοι θα θεωρήσουν τα προϊόντα τους ως καινοτομικά. Το εύρημα αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι τα νέα εγχειρήματα αφορούν, κυρίως, στους τομείς υπηρεσιών προς τον καταναλωτή, όπου η καινοτομία προϊόντος ή διεργασιών είναι εκ φύσεως αρκετά πιο περιορισμένη.

Στο ίδιο πλαίσιο, το 55,3% των επιχειρηματιών δηλώνει πως πολλές επιχειρήσεις προσφέρουν παρόμοιο προϊόν ή υπηρεσία, με το μέσο όρο των χωρών καινοτομίας στο 52%. Αξίζει να επισημανθεί, πάντως, ότι το ποσοστό των επιχειρηματιών που δηλώνουν ότι δεν έχουν κανέναν ανταγωνιστή, εκτινάσσεται στο 10,5% το 2016, από μόλις 2,3% το 2015.