Εγκρίθηκε από την Κομισιόν η διακοψιμότητα

Εγκρίθηκε χθες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η παράταση του μηχανισμού των Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου (“διακοψιμότητα”) ο οποίος θα συνεχίσει να εφαρμόζεται τα επόμενα δύο χρόνια συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους της ενέργειας και στην κάλυψη του φορτίου σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

Ο μηχανισμός προβλέπει τη χορήγηση εκπτώσεων σε μεγάλους καταναλωτές σε αντάλλαγμα με τη μείωση της ζήτησης ρεύματος όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο σε περιόδους μεγάλης ζήτησης ή όταν τίθεται σε κίνδυνο η ευστάθεια του συστήματος.

“Η μείωση της κατανάλωσης μπορεί να καταστήσει περιττή την κατασκευή πρόσθετων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και να μειώσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες. Συνεπώς η εφαρμογή του μηχανισμού συνδράμει στη μείωση του πραγματικού κόστους του ηλεκτρικού συστήματος, τη μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων και τον περιορισμό της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος” σημειώνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε σχετική ανακοίνωση.

Στον μηχανισμό Διακοπτόμενου Φορτίου συμμετέχουν εγχώριες βιομηχανικές μονάδες με φορτίο πάνω από 3MW, οι οποίες εγγράφονται στο ειδικό Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες. Στη συνέχεια συνάπτουν σύμβαση με τον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος σε περιόδους κρίσιμες για το ηλεκτρικό σύστημα δίνει εντολές περιορισμού της ισχύος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ