Κίνα: Αύξηση 6% στις ιδιωτικές επενδύσεις

6% ήταν η ετήσια αύξηση  κατέγραψαν οι ιδιωτικές επενδύσεις στην Κίνα το 2017 στα 38,2 τρισεκατομμύρια γουάν (6 τρισεκατομμύρια δολάρια).

Το ποσοστό αυτό, είναι αυξημένο κατά 2,8% από τις αρχές του προηγούμενου χρόνου.

Οι επενδύσεις σε σταθερά περιουσιακά στοιχεία, κατέγραψαν ετήσια αύξηση 7,2% στα 63,2 τρισεκατομμύρια γουάν, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία.