Η Πολιτική Απόφαση του 14ου Συνεδρίου των Οικολόγων Πράσινων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 14ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Οι βασικοί μας στόχοι

Βασική επιδίωξη των Οικολόγων Πράσινων είναι η αυτόνομη παρουσία της Πολιτικής Οικολογίας. Σήμερα όλο και περισσότερο είμαστε αντιμέτωποι με πολλαπλές περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις. Η πορεία του Πλανήτη αλλά και της χώρας μας καταδεικνύει τη μεγάλη μας ευθύνη  να παρεμβαίνουμε όλο και πιο αποτελεσματικά με ένα σχέδιο για τη χώρα που θα προωθεί:

 • Τη διαφύλαξη της ειρήνης και της διακρατικής συνεργασίας
 • Τη μη βία σε μία εποχή έξαρσης της επιθετικότητας και των πολέμων
 • Την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος
 • Τον οικολογικό προσανατολισμό της κοινωνίας
 • Ένα διαφορετικό μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης
 • Ένα διαφορετικό αξιακό σύστημα

Αξιολόγηση της πορείας των Οικολόγων Πράσινων τα τελευταία τρία χρόνια

Τρία χρόνια μετά τον Ιανουάριο του 2015 οι Οικολόγοι Πράσινοι συμβάλαμε στην πολιτική τομή της χώρας μέσα από τη πολιτική συνεργασίας που αποφασίσαμε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία της νεότερης ιστορίας. Είμαστε πεισμένοι, ότι  η χώρα δεν θα άντεχε την παλινόρθωση των διεφθαρμένων κατεστημένων δομών που εδραίωσε η σημερινή αντιπολίτευση και οι πολιτικοί της σύμμαχοι.

Εκτιμούμε, ότι υπάρχουν κάποια θετικά βήματα στην πολιτική πορεία της Κυβέρνησης και σε σχέση με τα σημεία της προγραμματικής συμφωνίας μας.  Ταυτόχρονα, όμως αναγνωρίζουμε ότι οι προκλήσεις που παραμένουν είναι πολλαπλές και οι απειλές προς το περιβάλλον ιδιαίτερα κρίσιμες.

Εκτίμησή μας είναι επίσης ότι η ένταξη των δύο βουλευτών μας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν επιβεβαίωσε τους φόβους περί ενσωμάτωσης, αφού οι θέσεις της Πολιτικής Οικολογίας που εκφράζονται από τους δύο οικολόγους αιρετούς, τον βουλευτή και τον Υπουργό, έχουν ξεκάθαρες διαφοροποιήσεις από τους υπόλοιπους χώρους.

Με την κοινοβουλευτική τους παρουσία, ως συνεργαζόμενοι στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές των Οικολόγων Πράσινων διατήρησαν και πρόβαλαν τη διακριτότητα του χώρου σε όλα τα πεδία άσκησης κυβερνητικής πολιτικής. Με τις παρεμβάσεις τους οι βουλευτές των ΟΠ έθεσαν ζητήματα βιωσιμότητας και αειφορίας, καθιστώντας τη θέση της Οικολογίας διακριτή, ενώ συχνά οι θέσεις τους στηρίχθηκαν και από άλλους κυβερνητικούς και μη βουλευτές, δημιουργώντας συμμαχίες με οικολογικό πρόσημο.

Τα θετικό αποτύπωμα της παρουσίας των Οικολόγων Πράσινων

 • Η παρουσία μας υπήρξε καταλυτική σε πολλές θεσμικές αλλαγές, όπως οι Δασικοί Χάρτες, τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης,  η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, η διαχείριση αποβλήτων με έμφαση στη διαλογή στην πηγή και την αποκέντρωση, ο περιορισμός της πλαστικής σακούλας, επιτυχίες μας που επιβάλλεται να προωθήσουμε προς τα έξω με μια ευρύτερη και πλατιά εξωστρεφή στρατηγική.
 • Θετικό θεωρούμε τον απολογισμό και τη συμβολή μας στη θεσμική θωράκιση και την εξασφάλιση εργαλείων και πόρων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών Natura και των υγροτόπων, αλλά και την εθνική στρατηγική για τα δάση.
 • Θετική η πρόοδος και συμβολή μας για την προστασία των τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών, τη νομιμοποίηση της βιομηχανικής και φαρμακευτικής κάνναβης, τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, τη θέσπιση αγορών παραγωγών και βιοκαλλιεργητών, την αειοφορική διαχείριση των λιμνοθαλασσών.
 • Θετικός επίσης κρίνεται ο απολογισμός για το χτύπημα της διαφθοράς και σημαντικός ο περιορισμός των κρατικών δαπανών.
 • Επιτυχίες καταγράφηκαν στη διαχείριση δημόσιων αγαθών: το νερό και τα δίκτυα δεν πήγαν σε ιδιώτες, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ο φορέας που χαράσσει την στρατηγική, τα σχέδια λεκανών απορροής, και είναι αρμόδιος για την κοστολόγηση και την τιμολόγηση), αλλά και ο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας)  διατήρησαν τον δημόσιο χαρακτήρα και τον σημαντικό ρόλο τους, παρά τις απαιτήσεις των θεσμών.
 • Θετική η συμβολή μας στη θέσπιση του νόμου 4488 που υιοθέτησε τα δικαιώματα των αναπήρων του ΟΗΕ.

Πολιτικές που βρίσκουν αντίθετους των Οικολόγων Πράσινων

Στην αξιολόγησή μας, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε όμως και πολιτικές που δρομολογήθηκαν και μας βρίσκουν αντίθετους, οι οποίες αναδεικνύουν ακριβώς την αξία και αναγκαιότητα της πολιτικής αυτοτέλειας των Οικολόγων Πράσινων.

 • Η στάση την αριστεράς για την εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων της χώρας είναι σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση από την στάση της πολιτικής οικολογίας. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις για τη βιωσιμότητα της χώρας μας έρχονται σήμερα με την έναρξη εξορύξεων υδρογονανθράκων στην Ήπειρο και την κλειστή Μεσογειακή θάλασσα. Μας βρίσκει κάθετα αντίθετους η επιλογή για αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μέσα από εξορύξεις υδρογονανθράκων και αγωγούς υγρών καυσίμων.
 • Ο μετασχηματισμός του ενεργειακού συστήματος σε ένα σύστημα χαμηλών εκπομπών δεν έχει προωθηθεί. Μας βρίσκουν αντίθετους η κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα V, τα αργά βήματα στην απεξάρτηση από τον λιγνίτη και στην εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και η εγκατάσταση μεγάλων βιομηχανικών μονάδων ΑΠΕ χωρίς σεβασμό στην χωροταξία. Αμφισβητούμε επενδύσεις όπως αυτές στον λιγνίτη, και τονίζουμε ότι κανένα μνημόνιο δεν μας υποχρεώνει να προχωρήσουμε σε έρευνες υδρογονανθράκων. Το οικολογικό κίνημα θα αντισταθεί σε τέτοιες επιλογές. Θα αποδείξουμε το καταστρεπτικό περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και ταυτόχρονα το αρνητικό οικονομικό τους αποτέλεσμα.
 • Εξακολουθούμε να θεωρούμε τη στάση της αριστεράς  απέναντι στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, στάση αμφιλεγόμενη και φοβική. Σημαντικοί πόροι εξακολουθούν να διοχετεύονται σε κεντρικές κρατικές δομές, αντί να ενισχύσουν έναν πραγματικά αυτόνομο τρίτο πυλώνα της οικονομίας. Δειλή και αμήχανη είναι η διείσδυση της ΚΑΛΟ στον πρωτογενή τομέα και στην εκπαίδευση.
 • Η έλλειψη ισχυρών κινήτρων της επιχειρηματικής και επαγγελματικής στήριξης καινοτομίας και έρευνας (παροχή επαγγελματικής στέγης, τεχνολογικά πάρκα κλπ.), ώστε να μην εξωθούνται στην μετανάστευση οι νέοι επιστήμονες και εισερχόμενοι στην αγορά εργασίας.
 • Η έλλειψη στήριξης και δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας για την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Η απουσία πρωτοβουλιών για ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της οικολογικής γνώσης.
 • Μικρή εκτιμάται η πρόοδος σε δομικές μεταρρυθμίσεις, όπως ο διαχωρισμός εκκλησίας-κράτους, αλλά και η φορολόγηση της εκκλησίας.
 • Οι μεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε ευαίσθητες περιοχές και η επιμονή σε παρωχημένα μοντέλα τουρισμού στηριγμένα σε φαραωνικά έργα εξακολουθούν να αποτελούν πολιτική επιλογή, ιδιαίτερα όταν γνωρίζουμε ότι δεν απορρέουν από τα μνημόνια, ενώ οδηγούν στη διαιώνιση ενός μη βιώσιμου τουριστικού μοντέλου.
 • Ελλειμματική η πολιτική για τη προσφυγική κρίση με επιβάρυνση των νησιωτικών πληθυσμών και αποδοχή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας.
 • Κατανοούμε ότι είναι πολύ δύσκολο να καταργηθεί άμεσα το κυνήγι, αλλά είναι απορριπτέο το γεγονός ότι η ρύθμιση του κυνηγιού εξακολουθεί να γίνεται από τους ίδιους τους κυνηγούς.
 • Η  μη σημαντική πρόοδος στην προστασία κοινωνικών και δημόσιων αγαθών με κύρια παραδείγματα την παραχώρηση αιγιαλών  και η λανθασμένη αξιοποίηση του Ελληνικού.
 • Η μη επίλυση του προβλήματος της καταστροφικής επένδυσης στις Σκουριές.
 • Στην πολιτική των υποδομών, εξακολουθούν να κυριαρχούν οι επιλογές των οδικών μεταφορών, με εγκατάλειψη και ουσιαστική υποβάθμιση των σιδηροδρομικών γραμμών και τη στήριξη εναλλακτικών μέσων (πεζοί, ποδήλατο) που ευνοούν τη βιώσιμη κινητικότητα.
 • Οι καθυστερήσεις στη διαμόρφωση νησιωτικής πολιτικής σχετικά με το  μεταφορικό ισοδύναμο και το νησιωτικό ΦΠΑ.
 • Η βαριά φορολογική επιβάρυνση της μεσαίας τάξης και η συνέχιση  της μαύρης εργασίας με έλλειψη πρωτοβουλίων για βιώσιμη φορολογική μεταρρύθμιση και σύσταση περιουσιολογίου.
 • Ένα συνταξιοδοτικό σύστημα που διατηρεί χαρακτήρα άδικο για τα μεσαία εισοδήματα.
 • Η απαξίωση της ανειδίκευτης και νεανικής εργασίας και των  μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων που δεν έχουν καταφέρει να ανατρέψουν το καθεστώς στην αγορά εργασίας, που παραμένει ανεξέλεγκτο και εκμεταλλευτικό.
 • Η συνεχιζόμενη έλλειψη ισχυρών κινήτρων για ενίσχυση της γονεϊκότητας, της παροχής εργασιακής διευκόλυνσης της μητρότητας.
 • Η συνέχιση εφαρμογής μη βιώσιμων πολιτικών στήριξης της εντατικής κτηνοτροφίας

Με βάση τις παραπάνω προκλήσεις και τη στόχευση μας για έναν βιώσιμο μετασχηματισμό της κοινωνίας, αξιολογούμε ότι η συνολική και δυναμική λειτουργία του κόμματος των Οικολόγων Πράσινων είναι μια σημαντική και απαραίτητη παρακαταθήκη. Στις δεδομένες συνθήκες, η  συσπείρωση γύρω από έναν κεντρικό και αναγνωρίσιμο φορέα της πολιτικής οικολογίας, των Οικολόγων Πράσινων, δίνει πολιτική λύση έκφρασης στις εναλλακτικές δυνάμεις της χώρας. Οι Οικολόγοι Πράσινοι διαθέτουν μια σημαντική πια ιστορία στην Ελλάδα με οργανωτικές δυνατότητες και αναγνωρισιμότητα. Επιπλέον οι Οικολόγοι Πράσινοι είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, το κόμμα με την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την πιο ώριμη απάντηση ενάντια στο κύμα του εθνικισμού και του ευρωσκεπτικισμού.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ BLOGVIEW

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μενού