ΠΚΜ: Οδηγίες για τη λήψη μέτρων πρόληψης της ρύπανσης στις ακτές

Οδηγίες στους δήμους για τη λήψη μέτρων πρόληψης της ρύπανσης στις ακτές απευθύνει το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε ανακοίνωσή του, εν όψει της έναρξης της θερινής περιόδου, επισημαίνει ότι το καλοκαίρι οξύνονται τα φαινόμενα ρύπανσης της θάλασσας με απορρίμματα και τονίζει ότι εκτός από τα απαραίτητα μέτρα, επιβάλλεται η εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ αρχών, φορέων και πολιτών.

Ειδικότερα ζητείται, μεταξύ άλλων, από τους Δήμους να προβαίνουν στην τοποθέτηση

προειδοποιητικών πινακίδων για τη μη απόρριψη σκουπιδιών στις παραλίες κατά μήκος των ακτών, να τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων, να προχωρούν σε τακτική αποκομιδή τους από τους κάδους, να διενεργούν καθαρισμούς ρεμάτων και χειμάρρων που οδηγούν στην θάλασσα, να ελέγχουν και να συντηρούν τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις υγιεινής στις πολυσύχναστες πλαζ, να κάνουν ελέγχους για ενδεχόμενη παράνομη διάθεση λυμάτων ή αποβλήτων και να ενθαρρύνουν πρωτοβουλίες πολιτών για τη συγκρότηση ομάδων καθαρισμού ακτών και θαλάσσιων χώρων από απορρίμματα.

Σε ό,τι αφορά στην καταλληλότητα του θαλασσινού νερού των ακτών κολύμβησης της Θεσσαλονίκης, γίνεται γνωστό ότι με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε με βάση αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων θαλασσινών νερών, η κολύμβηση επιτρέπεται από την παραλία Περαίας ως την ακτή ΠΙΚΠΑ Αγίας Τριάδας, στην παραλία Αγγελοχωρίου, στην κοινοτική ακτή Μηχανιώνας, από την κοινοτική πλαζ Επανομής και μέχρι τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και από την ακτή «Μηλιές Σταυρού» έως την κοινοτική ακτή Σταυρού καθώς και σε όλο το μήκος των ακτών ανατολικά (περιοχές Σταυρού, Βρασνών, Ασπροβάλτας) μέχρι τα όρια της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης.

Ειδικά για τις ακτές, οι δήμοι υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα καθαριότητας, να ορίσουν υπεύθυνο για τον τομέα αυτό, να φροντίσουν για τον εξοπλισμό των ακτών με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις υγιεινής και να προβαίνουν σε τοποθέτηση πινακίδων όταν οι ακτές είναι ακατάλληλες γα κολύμπι.

Πηγή: ΑΜΠΕ