Αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα στο επιχειρηματικό περιβάλλον

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο ΟΟΣΑ, στην έκθεσή του για την Ελλάδα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, καθώς η χώρα βρίσκεται στην τελευταία θέση στο επιχειρηματικό περιβάλλον, παρά τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει.

Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις βελτίωσαν το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ωστόσο αυτό παραμένει φτωχό.

Παραθέτει διάγραμμα στο οποίο η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη του Οργανισμού (που εξετάζονται) αναφορικά με την διευκόλυνση που παρέχει η χώρα στον επιχειρηματικό τομέα. Δείχνει ότι και το 2018 η παγκόσμια κατάταξη με βάση το Doing Business Report της Παγκόσμιας Τράπεζας βρίσκει την Ελλάδα στην τελευταία θέση (μεταξύ της ομάδας κρατών που εξετάζει ΟΟΣΑ).

Στην παρούσα μελέτη επισημαίνει επίσης ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο στην αγορά προϊόντων ναι μεν έχει βελτιωθεί αλλά παραμένει πολύ πιο δύσκολο (σε εμπόδια) από το μέσο όρο των κρατών που εξετάζει. Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι βρίσκεται στην πέμπτη χειρότερη θέση (μετά την Τουρκία, το Ισραήλ, το Μεξικό και την Κορέα). Πολύ χαμηλή είναι η κατάταξη της Ελλάδος (η τρίτη από το τέλος) και αναφορικά με τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, αν και αναφέρεται σε ένα θεσμικό πλαίσιο καλύτερο σε σχέση με άλλα κράτη.

Επαναλαμβάνει τα διαγράμματα που περιλαμβάνονται και σε προηγούμενες μελέτες του αναφορικά με τις εταιρείες “ζόμπι” που υπάρχουν στην Ελλάδα, δηλαδή εταιρείες οι οποίες έχουν χαμηλές πιθανότητες βιωσιμότητας (και έχουν εγκλωβισμένα κεφάλαια). Αναφέρει ότι είναι οι υψηλότερες μεταξύ των κρατών που εξετάζονται (με δεύτερη χώρα την Ιταλία και 3η την Ισπανία).

Ωστόσο, καταγράφει βελτίωση στο τραπεζικό σύστημα και γενικότερα στη νομοθεσία για τα κόκκινα δάνεια και το πτωχευτικό δίκαιο.