Παραμένει κοντά σε ιστορικό χαμηλό ο αριθμός των επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ

Ο αριθμός των Αμερικανών που αιτήθηκαν επιδόματος ανεργίας αυξήθηκε ελαφρώς την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά παρέμεινε σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο.

Τα επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 2.000 στον εποχικά προσαρμοσμένο αριθμό των 211.00 στη διάρκεια της εβδομάδας μέχρι τις 28 Απριλίου, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας.

Οι οικονομολόγοι ανέμεναν 225.000 νέα επιδόματα ανεργίας. Ο αριθμός των 209.000 της προηγούμενης εβδομάδας ήταν ο χαμηλότερος από τις 6 Δεκεμβρίου 1969, όταν τότε ο πληθυσμός και το εργατικό δυναμικό της χώρας ήταν πολύ χαμηλότερα από ό,τι είναι σήμερα.

Ο κινητός μέσος όρος των τεσσάρων εβδομάδων εμφάνισε πτώση την προηγούμενη εβδομάδα στις 221.500, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από τις 3 Μαρτίου 1973.