Μνημόνιο συνεργασίας του ΓΕΣ- ΑΚΟΣ

Υπεγράφη σήμερα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Στρατού και της μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείας ΑΚΟΣ, για την έναρξη μιας σειράς δράσεων, που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής του ανθρώπινου δυναμικού του στρατού.

Ανάμεσα στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν, είναι η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης του προσωπικού, η ενημέρωση στον τομέα πρόληψης κατά του καρκίνου, και η από κοινού με το ΓΕΣ διενέργεια ερευνών σε ζητήματα αιχμής της δημόσιας υγείας.