Επιβραδύνει η γερμανική οικονομία

Η γερμανική οικονομία επιβράδυνε το α΄ τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, μειώνοντας την πιθανότητα άλλης μιας χρονιάς με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,3% το τρίμηνο, και κατά 2,3% στη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν το Μάιο.

Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της Γερμανίας διαμορφώθηκε στο 1,2% στο α΄ τρίμηνο από το 2,5% στο δ΄ τρίμηνο του περασμένου έτους.

Επίσης, οι εξαγωγές της Γερμανίας μειώθηκαν κατά 1% στο τρίμηνο ενώ οι εισαγωγές υποχώρησαν 1,1% στο τελευταίο τρίμηνο του 2017.