Νέο επενδυτικό ταμείο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Τη δημιουργία ενός νέου επενδυτικού Ταμείου, του InvestEU, με κονδύλια ύψους 15,2 δισ. ευρώ, προβλέπει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο προϋπολογισμό της ΕΕ, της περιόδου 2021-2027.

Το Ταμείο InvestEU προβλέπεται να στηρίξει τέσσερις τομείς πολιτικής: τις βιώσιμες υποδομές, την έρευνα, την καινοτομία και τη ψηφιοποίηση, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες. Η Επιτροπή προτείνει να διατεθεί για το Ταμείο InvestΕU, κονδύλι ύψους 15,2 δισ. ευρώ, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή εγγύησης ύψους 38 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη έργων στρατηγικής σημασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Με τη συγκέντρωση ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, η Επιτροπή αναμένει ότι το Ταμείο InvestEU θα προσελκύσει πάνω από 650 δισ. ευρώ πρόσθετων επενδύσεων σε όλη την ΕΕ κατά την επταετή περίοδο.

Βασικός χρηματοδοτικός εταίρος του InvestEU θα θα είναι ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ενώ εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες και άλλα ιδρύματα που προσφέρουν συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρία μπορούν να γίνουν χρηματοδοτικοί εταίροι, υπό όρους. Επιπλέον, γύρω από το InvestΕU θα δημιουργηθεί ένας κόμβος με 13 συμβουλευτικές υπηρεσίες επενδύσεων που θα παρέχουν τεχνική υποστήριξη και βοήθεια για την προετοιμασία, την ανάπτυξη, τη διάρθρωση και την υλοποίηση έργων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ BLOGVIEW

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μενού