Προϋπολογισμός ΕΕ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν περισσότερα για τους νέους, τις Μμε και το κλίμα

Εγκρίθηκε ψήφισμα, με το οποίο καθορίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές που θα ακολουθήσουν οι ευρωβουλευτές στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο του προϋπολογισμού του 2019, κατά τη τρέχουσα Σύνοδο του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση του Κοινοβουλίου στο σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019, όπως παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Μαΐου.

Στο κείμενο, το Ευρωκοινοβούλιο:

• αναφέρει ότι η Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative) πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, σημειώνοντας ότι η ανεργία των νέων εξακολουθεί να είναι υψηλότερη από ό, τι ήταν το 2007

• εκφράζει τη λύπη του για το μικρό μέγεθος της αύξησης για το πρόγραμμα της ΕΕ για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (COSME)

• χαιρετίζει τις προτεινόμενες αυξήσεις για τα ερευνητικά προγράμματα του προγράμματος Horizon 2020, τις επενδύσεις υποδομής Connecting Europe, το πρόγραμμα Erasmus + και τα προγράμματα που συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ. Ωστόσο, λένε επίσης ότι ο προϋπολογισμός Erasmus + πρέπει να “διπλασιαστεί τουλάχιστον”

• πιστεύουν ότι η διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και η αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες παραμένουν οι “δύο κορυφαίες προτεραιότητες της Ένωσης το 2019” και θεωρούν ότι είναι ζωτικής σημασίας η διατήρηση των δαπανών στους τομείς αυτούς “σε επίπεδο επαρκές για την αντιμετώπιση των αναγκών της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης”

• ζητούν αύξηση των δαπανών για το κλίμα, ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει τον στόχο της για το κλίμα (τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της ΕΕ πρόκειται να έχει σχέση με το κλίμα το 2014-2020).

Πηγή: ΑΜΠΕ