Στη Nissos Holdings το σύνολο των μετοχών της “Κορρές”

Το σύνολο των μετοχών της “Κορρές” απέκτησε η Nissos Holdings, όπως κάνει γνωστό η πρώτη σε σχετική της ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η “ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ” (στο εξής η “Εταιρεία”)
γνωστοποιεί, σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 27 του Ν.3461/2006 και τη σχετική από 5.7.2018 επιστολή από την “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.” (“Ε.Λ.Κ.Α.Τ.”), ότι ολοκληρώθηκε την 5.7.2018 η καταχώρηση της NISSOS HOLDINGS (CY) LTD (ο “Προτείνων”) στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου 345.902 κοινών ονοµαστικών µετοχών, τις οποίες αφορούσε το δικαίωµα εξαγοράς του Προτείνοντα, που ασκήθηκε, σε συνέχεια και σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 3/822/14.6.2018 απόφασης του Διοικητικού της Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ως εκ τούτου, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισµένα µε αυτόν σύµφωνα µε το άρθρο 2(ε) του Ν.3461/2006 (τα “Συντονισµένα Πρόσωπα”) κατέχουν σήµερα συνολικά 13.586.500 µετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% επί του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ BLOGVIEW

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

No results found

Μενού