Μοντέλο πρόβλεψης της παρουσίας του ασιατικού κουνουπιού

Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου ξεκίνησε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (European Centre for Disease Prevention and Control-ECDC) με στόχο την εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος σχετικά με την αξιολόγηση ενός μοντέλου πρόβλεψης της παρουσίας του Aedes albopictus (Ασιατικό κουνούπι τίγρης).

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων διοργανώνει επιστημονικές δράσεις που ως κύριο στόχο έχουν την επιτήρηση και τον έλεγχο ασθενειών που μεταδίδονται από κουνούπια του είδους Aedes όπως πχ Chikungunya, Zika, Δάγκειος πυρετός, Δάγκειος αιμορραγικός πυρετός, κα. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων και με κριτήριο την υπάρχουσα εμπειρία της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου στην επιτήρηση κουνουπιών, ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου επιλέχθηκε ως εταίρος σε αυτή τη νέα συνεργασία.

Η δημιουργία του συγκεκριμένου μοντέλου πρόβλεψης της παρουσίας του ασιατικού κουνουπιού τίγρης αναμένεται ότι θα βοηθήσει σημαντικά στην ολοκληρωμένη διαχείριση του συγκεκριμένου κουνουπιού τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.