Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Σώμα της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης για τον νεανικό εθελοντισμό

Κείμενο για το Σώμα της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης υπερψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο, βάσει του οποίου οι νέοι θα μπορούν να συμμετέχουν εθελοντικά ή να εργαστούν στο πλαίσιο προγραμμάτων αλληλεγγύης σε όλη την ΕΕ.

Η πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Γιούνκερ το 2016 και που ξεκίνησε επίσημα τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, έχει τώρα ένα νομικό πλαίσιο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 18 έως 30 ετών σε όλη την Ευρώπη, τα οποία μπορούν να εγγραφούν για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από διαπιστευμένους οργανισμούς. Τα άτομα και οι οργανισμοί μπορούν να εγγραφούν μέσω μιας πολύγλωσσης και διαδραστικής δικτυακής πύλης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημοσίευση διαφημίσεων, ή την αναζήτηση εθελοντών, πρακτικών, ή τοποθετήσεων σε θέσεις εργασίας. Οι νέοι θα μπορούν να συμμετέσχουν πλέον σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σχετικών με την αλληλεγγύη, όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος, η πρόληψη καταστροφών, η παροχή ειδών διατροφής και μη, και η υποδοχή και ένταξη των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο.

Οι βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου ψήφισαν υπέρ της σαφούς διάκρισης μεταξύ των δραστηριοτήτων εθελοντισμού και των τοποθετήσεων σε θέσεις εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένας από τους συμμετέχοντες οργανισμούς δεν θα χρησιμοποιεί τους νέους ως απλήρωτους εθελοντές, όταν υπάρχουν διαθέσιμες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Η περίοδος εθελοντισμού περιορίζεται σε 12 μήνες και πρακτική εξάσκηση μεταξύ 2 και 6 μηνών. Το Κοινοβούλιο επέβαλε επίσης μια ελάχιστη σύμβαση εργασίας τριών μηνών.

Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί χρειάζονται μια «ετικέτα ποιότητας» που πιστοποιεί ότι είναι σε θέση να προσφέρουν δραστηριότητες αλληλεγγύης υψηλής ποιότητας. Αυτή η ετικέτα ελέγχεται τακτικά και μπορεί να ανακληθεί. Οι οργανισμοί δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται αυτόματα επειδή φέρουν αυτήν την ετικέτα.

Η εισηγήτρια Χέλγκα Τρούπελ (Πράσινοι) δήλωσε πως «το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ένα ευρύτερο πρόγραμμα εθελοντισμού για τους νέους στην Ευρώπη, ενισχύοντας την αλληλεγγύη στην ΕΕ, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους νέους, και υποστηρίζει τις κοινότητες εντός και εκτός της Ένωσης. Χαιρετίζω την έγκριση αυτού του μέτρου για την ενίσχυση όχι μόνο των νέων, αλλά και της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών και των Περιφερειών ».

Από την έναρξη της πρωτοβουλίας το 2016, περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι έχουν εγγραφεί και σχεδόν 7.000 συμμετέχουν ήδη σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη, την ένταξη των μεταναστών, τη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων, την πολιτιστική κληρονομιά ή την εκπαίδευση (Στατιστική Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιούνιος 2018).

Ο ευρωβουλευτής Νικόλαος Χουντής, (Ευρωπαϊκή Αριστερά) εκφράστηκε κατά της πρωτοβουλίας, καθώς θεωρεί ότι αποτελεί τη συνέχεια της πολύπλευρης επίθεσης της νεοφιλελεύθερης Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους κοινωνικούς τομείς και της ψεύτικης κάλυψης των πραγματικών αναγκών.

«Οι έννοιες της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού χρησιμοποιούνται μόνο κατ’ ευφημισμό – και έχουμε δει τι σημαίνει αυτό στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: σημαίνει απαλλαγή του κράτους από την υποχρέωση παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, μείωση των αμειβομένων θέσεων εργασίας και αντικατάστασή τους από εθελοντική εργασία σε συνθήκες Μεσαίωνα. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, αποτελεί επί της ουσίας άλλον έναν ιδεολογικό και πολιτικό μηχανισμό υπό τον έλεγχο της Επιτροπής, είναι ένα περιορισμένο εγχείρημα που δεν μπορεί ούτε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις καταστροφικές συνέπειες των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, ούτε να απαντήσει στα τεράστια κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και τις κοινωνικές ανάγκες. Η οικονομική κρίση, η ανεργία, η επισφαλής εργασία και η μετανάστευση των νέων, δεν αντιμετωπίζονται με την ατομική δράση και την ιδιωτική πρωτοβουλία».

Ο κ. Χουντής τόνισε πως οι νέοι της Ευρώπης δεν έχουν ανάγκη από την ενίσχυση υποτιθέμενων δράσεων εθελοντισμού και αλληλεγγύης, αλλά από την ενίσχυση των πραγματικών δαπανών για τη δημόσια εκπαίδευση και την δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν με αξιοπρέπεια τη ζωή τους και να χτίσουν ένα πραγματικό αλληλέγγυο μέλλον για τους λαούς της Ευρώπης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ