Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Η Ρωσία υποχρεούται να καταβάλλει αποζημιώσεις ύψους 10 εκ. ευρώ για ομαδικές απελάσεις Γεωργιανών πολιτών

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) με απόφασή του υποχρεώνει τη Ρωσία να καταβάλει στην Γεωργία αποζημιώσεις ύψους 10 εκ. ευρώ για ηθική βλάβη που προκάλεσε σε Γεωργιανούς πολίτες τους οποίους απέλασε ομαδικά.

«Το ΕΔΑΔ αποφάσισε με 16 ψήφους υπέρ και μια κατά, ότι η Ρωσία υποχρεούται να καταβάλει στην Γεωργία το ποσό των 10 εκ. ευρώ σε σχέση με την ηθική βλάβη που προκάλεσε σε τουλάχιστον 1.500 πολίτες της Γεωργίας» αναφέρει στην απόφασή του. Στην ίδια απόφαση υπογραμμίζεται ότι από 2.000 ευρώ πρέπει να λάβουν οι Γεωργιανοί πολίτες, εις βάρος των οποίων έγινε παραβίαση του άρθρου 4 του Τέταρτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (απαγόρευση ομαδικής απέλασης αλλοδαπών), καθώς και από 10.000 έως 15.000 ευρώ εκείνοι οι πολίτες εις βάρος των οποίων έγινε παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια) και του άρθρου 3 (ουδείς επιτρέπεται να υποβληθεί σε βασανιστήρια, ούτε σε ποινές ή μεταχείριση απάνθρωπη ή εξευτελιστική).

Στις 3 Ιουλίου του 2014 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε την προσφυγή της Γεωργίας κατά της Ρωσίας σε σχέση με απελάσεις Γεωργιανών πολιτών, παράτυπων μεταναστών και προσώπων από την Ρωσία, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2006 έως τον Ιανουάριο του 2007, επειδή παραβίασαν ωμά την ρωσική νομοθεσία για την μετανάστευση. Το δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι η Ρωσία παραβίασε μια σειρά διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά δεν είχε ορίσει το ποσό της χρηματικής αποζημίωσης που θα έπρεπε να καταβληθεί .

Τον Ιούλιο του 2015 η Γεωργία προσέφυγε και πάλι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ζητώντας να υποχρεωθεί η Ρωσία να καταβάλει ως «αποζημίωση για πρόκληση ηθικής βλάβης» το ποσό των 70,32 εκ. ευρώ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ BLOGVIEW

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μενού