Μάθετε για ένα από τα εντυπωσιακότερα τεχνικά έργα της αρχαίας Ελλάδας: Ευπαλίνειο Όρυγμα στο Μουσείο Ηρακλειδών

Ποιοι, πότε, γιατί και πως κατασκεύασαν ένα από τα εντυπωσιακότερα τεχνικά έργα της αρχαίας Ελλάδας, που ακόμα και σήμερα προκαλεί τον θαυμασμό επιστημόνων και ερευνητών.

Μια περιπλάνηση στην ιστορία και τους ανθρώπους της εποχής.

Σήμερα, Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019, 13:00 έως 14:00

Στο Μουσείο Ηρακλειδών, οδός Ηρακλειδών 16, Θησείο. Με το εισιτήριο εισόδου στην έκθεση.

Αφηγητής ο Παντελής Μήτσιου, υπεύθυνος επικοινωνίας του Μουσείου

Απαιτείται κράτηση θέσης Τηλ. 210 3461981