Γεωργία ακριβείας, στο πλαίσιο των συνεργασιών της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης

Συστήματα γεωργίας ακριβείας, όργανα και μοντέλα πρόβλεψης καιρικών και εδαφικών παραμέτρων, αναπτύσσονται στο πλαίσιο συνεργασίας της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής με την Περιφέρεια της Τοσκάνης.

Οι τρεις φορείς συμμετείχαν πριν λίγες μέρες σε συνάντηση εργασίας στη Θεσσαλονίκη, με την ιδιότητα των μελών του πιλοτικού προγράμματος Fresh Fruit Pilot Project και της πλατφόρμας έξυπνης εξειδίκευσης για την απορρόφηση τεχνολογικής καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα και την αγρο-βιο-διατροφή.

Στη συνάντηση έγινε επίδειξη των συστημάτων γεωργίας ακριβείας στον αμπελώνα του κ. Γεώργιου Παπαδόπουλου στον Τέρπυλλο Κιλκίς, όπου εφαρμόζεται, παράλληλα με τις ψηφιοποιημένες εφαρμογές και έρευνα, σχετικά με την υιοθέτηση νέων τεχνικών και πρακτικών από τους αγρότες, όπως προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό έργο Horizon2020.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης μετέχουν στην πρωτοβουλία Nextfood project που έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς επαγγελματιών του Αγροδιατροφικού Τομέα. Το εν λόγω πρόγραμμα, αποσκοπεί στη βέλτιστη συνεργασία πανεπιστημίου και κοινωνίας και τη συν-δημιουργία νέων εκπαιδευτικών πρακτικών και μεθόδων, για την προαγωγή της καινοτομίας στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων.

Στη Θεσσαλονίκη, άλλωστε, φιλοξενήθηκε συνάντηση εργασίας με 50 παρευρισκόμενους από τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Πορτογαλία και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσία εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών. Κύριος στόχος της συνάντησης ήταν η ανάπτυξη μιας νέας διαπεριφερειακής στρατηγικής πολιτικής, για την υποστήριξη καινοτόμων σχεδίων και προτεραιότητων στις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και την εξωστρέφεια του πρωτογενούς τομέα.