Εθελουσία για 2.000 εργαζομένους στη ΔΕΗ

Έως το τέλος του χρόνου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εθελούσιας εξόδου από για 2.000 εργαζομένους στη ΔΕΗ.

Πρόκειται για εργαζομένους που συγκαταλέγονται στο υποστηρικτικό προσωπικό και όχι από το τεχνικό τμήμα.

Πάντως μέγα πρόβλημα θεωρείται το κόστος της εθελούσιας εξόδου καθώς λόγω της οικονομικής συγκυρίας η επιχείρηση δεν φαίνεται ικανή να καταβάλει άμεσα αποζημιώσεις.