Χωρίς δακτύλιο αύριο το κέντρο της Αθήνας λόγω της απεργίας

Χωρίς δακτύλιο αύριο το κέντρο της Αθήνας λόγω της απεργίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν θα ισχύσουν τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας (δακτύλιος).

Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, θα επιτρέπεται η χρήση των λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων (λεωφορειολωρίδες) και από κάθε άλλο όχημα.