Πίσω η Ελλάδα στην ψηφιακή εκπαίδευση

Η Ελλάδα έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες να αναβαθμίσει τις ψηφιακές υποδομές της, αλλά εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε.

Ελλάδα ψηφιακή εκπαίδευση

Απροετοίμαστη για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή της εκπαίδευσης παραμένει η Ευρώπη, παρά την πρόοδο που συντελείται τα τελευταία χρόνια, με την Ελλάδα να υστερεί σε επίπεδο επιδόσεων στον εν λόγω τομέα. Η κρίση του COVID-19 ανέδειξε, μεταξύ άλλων, ότι η ψηφιακή εκπαίδευση συνιστά μείζον θέμα για όλες τις χώρες, με την Ευρώπη, ωστόσο, αφενός να υστερεί και αφετέρου να εμφανίζει μια ανομοιογενή εικόνα.

Σε αντίθεση με την κοινή άποψη ότι οι σημερινοί νέοι είναι μια “ψηφιακή γενιά”, πολλοί δεν αναπτύσσουν επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες. Σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. πάνω από το 15% των μαθητών δεν διαθέτει σήμερα επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες. Αυτό τουλάχιστον δείχνει η ετήσια έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

“Η ψηφιακή εκπαίδευση έχει τεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του lockdown λόγω του COVID-19, η χώρα έκανε αποφασιστικά βήματα για να προωθήσει τη μάθηση μέσω Διαδικτύου, αλλά επίσης αντιμετώπισε προκλήσεις σε επίπεδο πρόσβασης και εφαρμογής. Η Ελλάδα έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες να αναβαθμίσει τις ψηφιακές υποδομές της, αλλά εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε.”, αναφέρει η έκθεση για την Ελλάδα.

Όπως διαπιστώνουν οι συντάκτες της, η τεχνική υποστήριξη ΤΠΕ στην Ελλάδα “δεν ανταποκρίνεται απαραίτητα στις ιδιαίτερες ανάγκες των σχολείων, καθώς είναι εξωτερική και ανεπαρκής”. Μόνο το 14% των μαθητών φοιτούν σε σχολεία με επαρκές ειδικευμένο προσωπικό τεχνικής υποστήριξης – το μικρότερο ποσοστό στην Ε.Ε.

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με την έκθεση, συγκριτικά λίγοι μαθητές στην Ελλάδα αναφέρουν ψηφιακές δεξιότητες άνω του μέσου όρου, παρά τη σημαντική δέσμευση ως προς την ψηφιακή εκπαίδευση. Μόνο 5% των ατόμων ηλικίας 16-19 ετών ανέφεραν ότι έχουν χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες το 2019 (ΕΕ-27: 15 %). Ωστόσο, το ποσοστό των ατόμων με γενικές ψηφιακές δεξιότητες άνω του βασικού επιπέδου (32 %) ήταν πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ-27 (57 %).

Pet Shop Θεσσαλονίκη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ BLOGVIEW

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μενού