Ποιοί και πώς μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στα ταμεία σε 72 δόσεις

Στη ρύθμιση αυτή μπορούν να υπαχθούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, και οφειλές ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, απαιτητών από 1ης Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021, που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, εφόσον πρόκειται για εργοδότες ή για αυτοπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

οφειλες ταμεια
Velonastongiaka

Σε τροπολογία του Υπ. Εργασίας, κου Κωστή Χατζηδάκη προβλέπεται πως η προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία παρατάθηκε μέχρι την 30ή Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19, παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Οι παραπάνω ασφαλιστικές οφειλές, μετά τη λήξη της παράτασης της προθεσμίας καταβολής, δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και 72 μηνιαίων δόσεων.

Στη ρύθμιση αυτή μπορούν να υπαχθούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, και οφειλές ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, απαιτητών από 1ης Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021, που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, εφόσον πρόκειται για εργοδότες ή για αυτοπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Κατ’ εξαίρεση, εφόσον πρόκειται για εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε στο διάστημα από 27 Οκτωβρίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021, επιτρέπεται να εντάσσονται στη ρύθμιση, μετά από επιλογή του οφειλέτη, οφειλές ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, απαιτητών από 1ης Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021, που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης των 12 δόσεων από 27 Οκτωβρίου 2020 έως τη δημοσίευση του παρόντος.

Όσοι πληττόμενοι επιχειρηματίες ενέταξαν τις οφειλές αυτές, προηγούμενα, στην πάγια ρύθμιση 12 δόσεων, μπορούν να “μεταφέρουν” τις εν λόγω οφειλές στη ρύθμιση των 72 δόσεων.

Σημειώνεται η πρώτη δόση της εν λόγω ρύθμισης θα πρέπει να καταβληθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2022.

Ρoή Ειδήσεων
Σχετικά άρθρα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ BLOGVIEW

Pet Shop Θεσσαλονίκη
Μενού