Κοινωνία της Πληροφορίας: Διαγωνισμός για να θωρακιστεί το Δημόσιο από κυβερνοεπιθέσεις

Η σύμβαση στοχεύει στην ενδυνάμωση του επιπέδου ασφάλειας για τις υποδομές της ΓΓΠΣΔΔ και η πλήρης συμμόρφωση της με τις κανονιστικές απαιτήσεις της ΕΕ σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση

Velonastongiaka

Η ΚτΠ (Κοινωνία της Πληροφορίας) προκήρυξε το έργο «Προμήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του GCloud». Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υπηρεσία αδιάλειπτης και σε πραγματικό χρόνο (24×7) επιτήρησης των συστημάτων της ΓΓΠΣΔΔ (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) από εξειδικευμένο και σε διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο.

Η σύμβαση στοχεύει στην ενδυνάμωση του επιπέδου ασφάλειας για τις υποδομές της ΓΓΠΣΔΔ και η πλήρης συμμόρφωση της με τις κανονιστικές απαιτήσεις της ΕΕ σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση.

Η σύμβαση θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που σχετίζονται με:

α) την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος των υποδομών της ΓΓΠΣΔΔ και των διαδικασιών παρακολούθησής τους καθώς και

β) την έλλειψη εξειδικευμένων σχετικών εργαλείων και τεχνογνωσίας με αποτέλεσμα την περιορισμένη δυνατότητα εντοπισμού και αποτροπής κυβερνοεπιθέσεων οι οποίες αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες σύγχρονες απειλές.

Η Εκτιμώμενη Αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 10.286.700 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: €12.755.508),

Ρoή Ειδήσεων
Σχετικά άρθρα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ BLOGVIEW

Pet Shop Θεσσαλονίκη
Μενού